Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Ủng hộ trên 35 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2020-04-20 13:38:00.0

Thực hiện Kế hoạch số 83/KHPH-MTTQ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phát động hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; Sở Giao thông vận tải triển khai đến các phòng và đơn vị như sau: Ủng hộ tiền mặt: Phát động đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành ủng hộ 01 ngày lương để cùng toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát động. Nhắn tin ủng hộ: Nhắn tin ủng hộ với nội dung cú pháp: CV n (trong đó n là số lần ủng hộ) gửi về số điện thoại 1407. Giá trị mỗi lần ủng hộ là 20.000 đồng.

Sau một thời gian triển khai, toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành ủng hộ 01 ngày lương được 35.600.000 đồng. Số kinh phí trên đã được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên để cùng cả nước tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn: Văn Phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1041

Tổng truy cập: 112773