Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2020

2020-04-14 07:50:00.0

Sở GTVT Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 173/QĐ-SGTVT ngày 13/4/2020 về việc công khai dự toán NSNN năm 2020 của Sở Giao thông vận tải. Nội dung như sau:

- Quyết định số 173: Theo file đính kèm.

- Nội dung công khai: Theo file đính kèm.

Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính. Thống kê truy cập

Đang truy cập:1776

Tổng truy cập: 115527