Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

2020-04-14 07:46:00.0

Sở GTVT Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 172/QĐ-SGTVT ngày 13/4/2020 về việc công khai dự toán NSNN  năm 2020 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

- Nội dung Quyết định số 172: Theo file đính kèm.

- Nội dung công khai: Theo file đính kèm.

Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1220

Tổng truy cập: 110304