Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán ngân sách năm 2020.

2020-05-03 09:59:00.0

Ngày 29/4/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 189/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giao thông vận tải.

- Nội dung Quyết định số 189/QĐ-SGTVT: Theo file đính kèm.

- Nội dung công khai: Theo file đính kèm.

Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1192

Tổng truy cập: 112804