Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018.

2019-06-08 00:00:00.0

Triển khai Kế hoạch số 1288/KH-PTM ngày 10.5.2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng, ngày 8.6.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đã triển khai tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Cường – Trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Giám đốc Sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Cường – Trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Giám đốc Sở  nhấn mạnh: Luật Quốc phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2019 và có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến nhiều mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, quân sự, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng chí yêu cầu các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự Sở khẩn trương triển khai các nội dung các văn bản luật liên quan trong 01 ngày, các học viên triển khai tập huấn, nghiên cứu học tập nghiêm túc, hiệu quả.

(Đồng chí Ngô Mạnh Cường – Trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc tập huấn)

Tại buổi phổ biến và tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018, cán bộ công chức viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải đã được đại diện Ban Chỉ huy Quân sự Sở triển khai 6 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 01.01.2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22.02.2019 về Khu vực phòng thủ và Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 31.12.2018 về tình trạng khẩn cấp quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; nội dung cơ bản Nghị định số 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, Trung ương, địa phương; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21.12.2018 về kết hợp Quốc phòng với kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội với quốc phòng; Nghị định 01/2019/NĐ-CP về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghe các chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật và một số thông tin liên quan trong lĩnh vực quốc phòng. Trong đó đặc biệt là Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều có hiệu lực từ ngày 01.01.2019. Luật quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng. Đây là luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Văn phòng SởThống kê truy cập

Đang truy cập:1362

Tổng truy cập: 111251