Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên lãnh đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc

2020-02-25 00:00:00.0

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải hiện có 7 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Văn phòng I, II, Chi bộ Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, Chi bộ Thanh tra Sở, Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng tư vấn xây dựng giao thông và Chi bộ Trạm Kiểm tả tải trọng xe lưu động.  Quý I năm 2020, Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện các kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các Chi bộ trực thuộc nghiêm túc theo quy định.

(Đồng chí Lê Văn Vịnh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở GTVT phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng II Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020 - 2022).

Để chỉ đạo các chi bộ, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã  ban hành Kế hoạch số 60 ngày 30/7/2019 và hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Kế hoạch của Đảng ủy khối, Đảng ủy Sở về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp ủy các cấp tới cán bộ, đảng viên tại chi bộ. Phân công Đảng uỷ viên phụ trách các Chi bộ chuẩn bị tiến hành Đại hội. Ban Thường vụ Đảng uỷ trực tiếp làm việc với cấp uỷ từng chi bộ để cho ý kiến với dự thảo Văn kiện đại hội (Báo cáo Chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chi ủy); về công tác nhân sự theo đúng quy định; kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội, duyệt chương trình, góp ý cụ thể về đánh giá tình hình, xây dựng phương hướng báo cáo để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện trình Đại hội và tiến hành Đại hội đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo Thường trực Đảng uỷ hướng dẫn chi tiết các khâu, các bước, quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ. Giao Văn phòng Đảng uỷ Sở phối hợp với các chi bộ trang trí khánh tiết, chụp ảnh đưa tin chung cho các chi bộ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, các chi bộ đã bám sát kế hoạch, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự và tổ chức Đại hội theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, các Chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở trước khi trình Đại hội. Quá trình triển khai tổ chức đại hội, các chi bộ đã thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra: Trong tháng 02/2020 toàn Đảng bộ đã có 04 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo tập trung, dân chủ, nghiêm túc, hiệu quả, đúng Quy định của Điều lệ Đảng, bầu ra chi ủy các chi bộ, Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ. Tháng 3/2020, các chi bộ còn lại sẽ tiếp tục triển khai Đại hội theo kế hoạch. Đảm bảo tiến độ trong tháng 5/2020 sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong thời gian tới, sau khi các Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy, đảm bảo lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng ngành giao thông vận tải đoàn kết và phát triển xứng tầm nhiệm vụ “đi trước mở đường”./.

Văn Phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1203

Tổng truy cập: 110297