Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẤU THẦU: Sửa chữa Km0 - Km15+150 ĐT.265B

2018-12-30 00:00:00.0

Ngày 25/12/2018, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quyết định số 601/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km0 - Km15+150 ĐT.264B.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Thái Nguyên.

- Giá trị trúng thầu: 4.919.682.000 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Phòng QLCLCT&ATGTThống kê truy cập

Đang truy cập:1377

Tổng truy cập: 111261