Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo mời thầu Mua sắm bàn ghế, bục phát biểu, bục đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hội trường Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

2020-03-19 00:00:00.0

Căn cứ Quyết định số số 19/QĐ-SGTVT ngày 31/01/2020 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế, bục phát biểu, bục đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hội trường Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-SGTVT ngày 19/3/2020 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm bàn ghế, bục phát biểu, bục đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hội trường Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên;

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo mời thầu gói thầu nêu trên với nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế, bục phát biểu, bục đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hội trường Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, một giai đoạn một túi hồ sơ.

 - Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu báo giá (miễn phí): Từ ngày 19/3/2020 đến trước 9h00 ngày 31/3/2020, trong giờ hành chính.

- Thời gian nộp hồ sơ báo giá: Không muộn hơn 9h30 ngày 31/3/2020.

- Địa điểm: Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên. Số 350 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên (ĐT: 0280.3856.534).   

Sở Giao thông vận tải kính mời đơn vị quan tâm nhận hồ sơ yêu cầu và nộp  hồ sơ chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Nguồn: Phòng QLCLCT và ATGTThống kê truy cập

Đang truy cập:1218

Tổng truy cập: 110325