Truy cập nội dung luôn

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Vị trí, chức năng:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Tổ chức Cán bộ

- Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Chi cục Thủy sản

- Chi cục Kiểm lâm

- Chi cục Thủy lợi

- Chi cục Thú y

- Chi cục Phát triển nông thôn

- Chi cục QLCL và nông lâm thủy sản

- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

- Trung tâm Giống vật nuôi

- Trung tâm Giống cây trồng

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giống Vật tư hàng hóa NN

- Trung tâm Nước sinh hoạt và BVMT

- Trung tâm Khuyến nông

- Ban Quản lý Dự án phát triển chè

- Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng

Địa chỉ:

Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@www.alostories.com

Website: sonnvptnt.www.alostories.com

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Phạm Văn Sỹ Giám đốc Sở 0982.256.604
2 Ngô Văn Ban Phó Giám đốc Sở 0912 224737 Bannv.sonn@www.alostories.com
3 Hoàng Văn Dũng Phó Giám đốc Sở 0912 371606 dunghv.sonn@www.alostories.com
4 Nông Xuân Bắc Phó Giám đốc Sở 0912 021325 bacnx.sonn@www.alostories.com
5 Đặng Thị Thu Hằng Chánh văn phòng 0948630222 cuongtv.sonn@www.alostories.com
6 Đỗ Đình Trung Phó Chánh văn phòng 0977242386 trungdd.sonn@www.alostories.com
7 Đỗ Thị Sinh Phó Chánh văn phòng 0986566619 sinhdt.sonn@www.alostories.com
8 Dương Thị Hiền Văn thư 02083 855484 Sonnptnt@www.alostories.com