Truy cập nội dung luôn

SỞ CÔNG THƯƠNG

Vị trí, chức năng:

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hoá chất (bao gồm cả hoá dược); vật liệu nổ công nghiệp; khai thác khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; bảo vệ người tiêu dùng; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế, quốc tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công cộng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp

- Phòng Quản lý Năng lượng

- Phòng Quản lý Công nghiệp

- Phòng Quản lý Thương mại

- Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường

- Trung tâm Xúc tiến thương mại

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Địa chỉ:

Số 366/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3 657 866   Fax: 0280 3 858 102

Email: thainguyenptc@gmail.com

Web: http://congthuongwww.alostories.com

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Công Thương
1 Nguyễn Ngô Quyết Giám đốc Sở 0913.286.000 Quyetnn.soct@www.alostories.com
2 Phan Bá Trường Phó Giám đốc Sở 0983.640.128 Truongpb.soct@www.alostories.com
3 Nguyễn Huy Hoàng Phó Giám đốc Sở 0912.710.508 hoangtptn@gmail.com
4 Nguyễn Thu Huyền Chánh văn phòng 0982.150.529 nguyenhuyenvpsct@gmail.com
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083.855.255 socongthuong@www.alostories.com