Truy cập nội dung luôn

Viện kiểm soát tỉnh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 9, Đường Cách mạng tháng tám, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0208 3855 342

Fax: 0208 3656 068

Email: Vpvkstn@gmail.com

 

 

Đ/c:Hoàng Văn Tiến: Phó Viện trưởng VKSND

ĐTDĐ:

0943 882 829

ĐTCQ:

0208 3854 854

Email:

Tienhv.vks@www.alostories.com

Đ/c: Lý  Văn Huấn: Phó Viện trưởng VKSND

ĐTDĐ:

0913 349 726

ĐTCQ:

0208 3855 765

Email:

 Huanlv.vks@www.alostories.com