Truy cập nội dung luôn

Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Tổ 3, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại cơ quan: Tổng đài: 02083659678

Điện thoại văn thư: Số máy lẻ 113

Fax: 02083855477

Email: khobacnhanuoc@www.alostories.com

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Tiến: Giám đốc KBNN Thái Nguyên

ĐTDD:

0913386194

ĐTCQ:

02083.852.076

Email:

tiennm@vst.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Bảo Hường: phó Giám đốc KBNN Thái Nguyên

ĐTDD:

0983160298

ĐTCQ:

02083.855.607

Email:

huongntb@vst.gov.vn

Đ/c Lưu Thị Thu Hà, phó: Giám đốc KBNN Thái Nguyên

ĐTDD:

0904204333

ĐTCQ:

02083.855.644

Email:

haltt@vst.gov.vn

Đ/c Lê Đức Cửu: Chánh Văn phòng

ĐTDD:

0912552431

ĐTCQ:

 02083.855.583

Email:

cuuld@vst.gov.vn

Đ/c Lê Thị Hồng Vân, Phó Chánh văn phòng

ĐTDD:

0987457575

ĐTCQ:

 

Email:

vanlth02@vst.gov.vn

Đ/c Trần Mạnh Dũng: Phó Chánh văn phòng

ĐTDD:

0918072992

ĐTCQ:

 

Email:

Dungtm02@vst.gov.vn

Đ/c Hà Quốc Thái: Trưởng phòng Kế toán Nhà nước

ĐTDD:

0988.125.318

ĐTCQ:

02083.857.211

Email:

thaihq@vst.gov.vn

Đ/c Lê Trọng Hiệp: Trưởng phòng Kiểm soát chi

ĐTDD:

0987.867.867

ĐTCQ:

02083.859.722

Email:

hieplt@vst.gov.vn

Đ/c Đỗ Thái Hưng: Phó trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra

ĐTDD:

0983.003.996

ĐTCQ:

 

Email:

hungdt@vst.gov.vn

Đ/c Hoàng Việt Hà: Phó trưởng phòng Tin học

ĐTDD:

01696.956.465

ĐTCQ:

02083.852.624

Email:

Hahv01@vst.gov.vn

Đ/c Nguyễn Quang Thiên: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

ĐTDD:

0988.557.169

ĐTCQ:

02083.854.658

Email:

thiennq@vst.gov.vn

Đ/c Lương Văn Điệp: Trưởng phòng Tài vụ

ĐTDD:

0912.973.737

ĐTCQ:

02083.657.622

Email:

dieplv@vst.gov.vn