Truy cập nội dung luôn

Công an tỉnh Thái Nguyên

CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường cách mạng tháng 8, phường Trưng Vương, TPTN

Trực ban Công an tỉnh: 0692666109

Văn thư: 0692666102

Email: Congantinh@www.alostories.com

Đ/c Nguyễn Như Tuấn: Giám đốc ( Liên hệ qua Trưởng phòng Tham mưu)

ĐTDĐ:0913.084.586

ĐTCQ:

Email: Đ/c Nguyễn Tiến Trình: Trưởng phòng Tham Mưu

ĐTDĐ:0915.047.487

ĐTCQ:0692669278

Email:trinhcat@www.alostories.com

Đ/c Nguyễn Hoàng Trí Kháng: Phó trưởng phòng Tham Mưu

ĐTDĐ:0912053700

ĐTCQ:0692669388

Email:khangcat@www.alostories.com

Đ/c Dương Thị Minh Thao: Phó trưởng phòng Tham Mưu

ĐTDĐ:0989.585587

ĐTCQ:0692669078

Email: