Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN NCOVI

2020-03-16 14:32:00.0

Để giúp người dân nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính Phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế vừa ra mắt ứng dụng trợ giúp y tế cho người dân Việt Nam NCOVI và ứng dụng cho người nhập cảnh vào Việt Nam Vietnam Health Declaration.

Ứng dụng NCOVI là ứng dụng chính thức và duy nhất của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID – 19, cập nhật tình hình dịch bệnh, gửi các khuyến cáo y tế, sức khỏe tới người dân. Sử dụng ứng dụng NCOVI là góp phần cung cấp thông tin hỗ trợ nghành y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng, chống dịch Covid – 19 một cách chủ động. Thông tin người dân cung cấp được nhà nước quản lý chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối về an toàn bảo mật, chỉ sử dụng vào mục đích hỗ trợ cộng đồng phòng tránh dịch. Ứng dụng hỗ trợ thuê bao của tất cả các nhà mạng, tương thích nhều hệ điều hành và các dòng điện thoại thông minh phổ biến.

Khuyến nghị đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân sử dụng ứng dụng NCOVI khai báo y tế cho mình và người thân trong gia đình.

tài liệu hướng dẫn:

/documents/130402/0/T%C3%A0i+li%E1%BB%87u+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn.pdf/15426b8b-5960-4c02-83a5-2dd68d5ef344