Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công tác phòng, chống dịch tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ

2020-03-31 09:21:00.0

Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

Chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương luôn được quan tâm, theo sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ đã thành lập chốt phòng, chống dịch bệnh với 14 thành viên, các thành viên trực chốt 24/24h, ngoại ra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chỉ đạo Đài truyền thanh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hàng ngày cập nhật các thông tin về phòng, chống dịch bệnh và phát trên hệ thống loa truyền thanh đến toàn thể Nhân dân biết, khai báo Y tế tự nguyện. Theo tinh thần của Thủ tướng Chính Phủ "Chống dịch như chống Giặc" . Xã chỉ đạo các xóm lập danh sách có công dân đi lao động nước ngoài và ngoài tỉnh đi từ vùng dịch về thì phải báo cáo kịp thời về BCĐ phòng chống dịch bệnh của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đến thời điểm hiện nay tổng thống kê số lao động nước ngoài là 112 trường hợp, số đi lao động ngoài tỉnh 67 trường hợp. Hàng ngày Trạm Y tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc là cơ quan thường trực của BCĐ phòng, chống dịch bệnh của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, báo cáo về công tác phòng, cống dịch bệnh đúng theo thời gian quy định của cấp trên. Hiện nay BCĐ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đang tổ chức cách ly tại nơi cư trú đối với 03 công dân trở về từ vùng dịch (Hà Nội) từ ngày 11 tháng 3 năm 2020.

TH: Luân Tú Thống kê truy cập

Đang truy cập:1062

Tổng truy cập: 316891