Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công tác bàn giao nhà Đại đoàn kết tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ

2019-12-17 14:39:00.0

Bàn giao nhà đại đoàn kết hộ ông Mạc Văn Vàng thôn Gốc Hồng - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ

Ngày 13 tháng 12 năm 2019 Đoàn công tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên, tổ chức bàn giao cho 03 hộ thuộc đối tượng nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Nguồn kinh phí từ tuần cao điểm ngày vì người nghèo, hố trợ cho hộ ông Hoàng Văn Hưng - thôn Nà Rọ 40 triệu quỹ của huyện, hộ ông Mạc Văn Vàng - thôn Gốc Hồng 50 triệu, trong đó 15 triệu quỹ xóa nhà dột nát của huyện và 35 triệu do Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ, hộ ông Ma Doãn Hồng - thôn Khuân Câm 15 triệu quỹ xóa nhà dột nát của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Đại diên đoàn công tác lãnh đạo TT HĐND - UBMTTQ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các ngành liên quan, có sự chứng kiến của chi ủy chi bộ Đảng, lãnh đạo thôn, các tổ chức chính trị của thôn và hộ gia đình được bàn giao...Thống kê truy cập

Đang truy cập:994

Tổng truy cập: 316543