Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chương trình xây dụng nông thôn mới tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ

2019-12-18 09:16:00.0

Công trình đường bê tông nông thôn mới tại thôn Nà Áng - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ

Ngày 16 tháng 12 năm 2019 là ngày thư 3 của công trình của thôn Nà Áng đang được thi công, ban đâu thôn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, song sự vào cuộc của các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của Ban CTMT thôn, sự đồng thuẩn quyết tâm cao của Nhân dân trong thôn đên nay công trình đang khởi công.

Ông: Đặng Văn Xuyển - Nguyên BTCB - Ban phát triển thôn 

đang giám sát công trình

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1495

Tổng truy cập: 315920