Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân trên dịa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quang Sơn năm 2019

2019-06-24 14:14:00.0

Ngày 24/6, tại Nhà Văn hóa xóm Đồng Thu 2 và xóm La Tân Đảng ủy, HĐND, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quang Sơn đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân các xóm Đồng Thu 2, Trung Sơn, La Tân, Lân Tây và Đồng Thu 1.

 Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm lắng nghe ý kiến của Nhân dân; kịp thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; đồng thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị các vấn đề bức xúc ở cơ sở.

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại Hội nghị tiếp xúc đối thoại đã có trên 10 lượt ý kiến với các nội dung phát biểu chủ yếu tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Đất đai; cụ thể là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xóm, và ảnh hưởng khói bụi của Nhà máy xi măng Quang Sơn. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí lê Xuân Thủy Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND và đồng chí Chu Đức Hậu Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cùng cán bộ chuyên môn liên quan làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận đồng chí Lê Xuân Thủy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đã cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Đồng thời đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho cán bộ chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bích Mai VHTT

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1492

Tổng truy cập: 283193