Lịch công tác cơ quan
Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
05/5/2020
Sáng
Thăm tặng quà nhân dịp lễ phật đản phật lịch năm 2020 (Ma Đinh Đối) Đ/c Đối+BTG Huyện phú lương+Đại từ
05/5/2020
Chiều
Thăm tặng quà nhật dịp lễ phật đản phật lịch 2020 (Ma Đinh Đối) Đ/c Đối+BTG Thành phố Thái Nguyên
05/5/2020
Sáng
8h00 Làm việc tại Liên minh HTX tỉnh TN Đ/c Quân, LĐ.PCCVC Liên minh HTXT
06/5/2020
Sáng
8h00 Họp HĐ kỷ luật Đc Trịnh Ngọc Sơn Đc Lực, Tuyến HT UBND tỉnh Đc Thu
06/5/2020
Chiều
15h00 HN thông qua các văn kiện ĐH Đảng bộ sở nhiệm kỳ III Các đồng chí trong BTV Đảng ủy sở, Đc Cẩn HTT2 ĐUKCCQ Đc Thu
06/5/2020
Sáng
8h00 Thăm tặng quà lễ phật đản tại chùa phủ liễn+ TP sông công+ huyện Phú Bình (Ma Đinh Đối) Đ/c Đối+ BTG TP thái nguyên+ TP sông công+ huyện Phú Bình
06/5/2020
Chiều
14h00 Thăm tặng quà nhân dịp lễ phật đản tại Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên (Ma Đinh Đối) Đ/c Đối+ BTG Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên
08/5/2020
Chiều
14h00 Hội nghị BCH Đảng bộ khối CCQ tỉnh Đc Lực HT ĐU Khối Đc Thu
08/5/2020
Sáng
7h30 HN kiện toàn GĐ sở Tư pháp Đc Lực, Tuyến HTT4 sở Tư pháp Đc Thu
08/5/2020
Chiều
13h00 Họp BCSĐ UBND tỉnh Đc Lực HTT3 UBND tỉnh Đc Thu
08/5/2020
Chiều
14h00 Họp Ban, họp Chi bộ Ban Thi đua-Khen thưởng CCNLĐ, đảng viên Ban TĐKT PHT2
11/5/2020
Sáng
8h00 Hội nghị kiện toàn Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Đ/c Quân, PCCVC Đài PT-TH tỉnh