Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc họp kỳ họp bất thường

2019-08-28 16:03:00.0

 

Thực hiện kế hoạch số: 146/KH - UBND ngày 15/7/2018 của UBND huyện Định Hóa về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Định Hóa. Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức kỳ họp bất thường để xin ý kiến thảo luận về Đế án sáp nhập xóm, đổi tên xóm trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Tới dự có Đ/c Lương Văn Hiền Ủy viên BCH đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường và các đồng chí trong ban chỉ đạo huyện. Sau khi nghe lãnh đạo UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trình bày Đế án và các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự kỳ họp. Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã nhất trí thông qua đề án sáp nhập xóm, đổi tên xóm trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc với tổng số 100% đại biểu HĐND biểu quyết tán thành.