Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị đối thoại trực tiếp của đồng chí bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc với nhân dân

2019-10-16 15:13:00.0

Sáng ngày 15/10/2019, đồng chí Đặng Văn Tuân - Bí thư Đảng ủy,chủ tịch hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và đồng chí Hoàng Văn Thức - Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phương Giao.

Mục đích của cuộc đối thoại để Đảng ủy, chính quyền địa phương lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân; tiếp thu các đóng góp, phản ánh của nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. qua cuộc đối thoại góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Trong không không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng tại buổi đối thoại đã có hơn 20 ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung chủ yếu về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy lợi, tài nguyên môi trường....

Với tinh thần thẳng thắn các đồng chí lãnh đạo tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân, những vấn đề thuộc thẩm quyền đã được đồng chí Chủ tịch UBND và cán bộ chuyên môn liên quan trả lời, làm rõ cụ thể ngay tại buổi ddoois thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi của nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền địa phương.