Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ngày hội việc làm huyện Võ Nhai

2018-04-14 13:26:00.0

Ngày 14 tháng 4 năm 2018, Tại Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá, Sở Lao động thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm dịch vụ việc làm, tỉnh Đoàn Thái Nguyên; Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai, Phòng Lao động thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội huyện tổ chức Ngày hội việc làm huyện Võ Nhai năm 2018, Về dự ngày hội việc làm năm nay có sự tham dự của 15 đơn vị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn trong toàn huyện, và trên 20 công ty về tư vấn việc làm cho lao động tại đơn vị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn nói chung và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phương Giao nói riêng. Ngay sau khi ngày hội tổ chức xong Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phương Giao sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đến xóm tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân có điều kiện tiếp cận thông tin về việc làm, đây là dịp để tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có điều kiện giải quyết việc làm tại địa phương, giúp địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2018 và các năm tiếp theo. Trong tuần từ ngày 16/ 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc sẽ gửi các thông tin của các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động về tư vấn tại ngày hội việc làm huyện Võ Nhai 2018 và niêm yết công khai tại Nhà văn hóa các xóm, điểm đông dân cư và tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc để nhân dân biết

          Thực hiện: Bài và Ảnh: Tô Văn Khải - Phó Chủ tịch  UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phương Giao