Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phương Giao, Võ Nhai

Phương Giao là một tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã có diện tích 57,57 km², dân số năm 1999 là 3396 người, mật độ dân số đạt 59 người/km².

Xã nằm tại phía đông nam và có điểm cực đông của huyện Võ Nhai.

Phương Giao tiếp giáp với hai tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Thành và Nhất Tiến của huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn lần lượt ở phía bắc và đông, giáp với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Long ở phía nam và giáp với ba tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng, Tràng Xá, Dân Tiến ở lần lượt ở phía tây và tây nam. Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phương Giao có diện tích 59,26 km², dân số là 3612 người, mật độ dân số đạt 61 người/km². Phương Giao hiện được chia thành 14 xóm là Làng Bản, Là Mè, Làng Giữa, Làng Mìn, Làng Cao, Làng Kẽn, Đồng Giong, Là Canh, Là Khoan, Xuất Tắc, Phương Đông, Làng Cũ, Làng Hang, Na Bả.

Xã Phương Giao nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, khu vực rừng của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hiện nay đang bị khai thác gỗ trái pháp luật.