Danh bạ cơ quan Danh bạ cơ quan

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thông tin chung:

  •                 Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường
  •                 Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
  •                 Số Điện thoại: 02083874416
  •                 Fax:
  •                 E-mail: phongtnmt.phuluong@thainguyen.gov.v

 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Đồng chí: Hà Phi Long

Năm sinh: 1977

Chức vụ:

- Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường

Điện thoại: 0979874035

E-mail: longhp.phuluong@www.alostories.com

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@www.alostories.com

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao