Truy cập nội dung luôn

Đoàn TNCSHCM Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trao tặng 1000 khẩu trang y tế chống dịch COVID – 19

2020-04-24 00:00:00.0

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID – 19, sáng ngày 24/04, Đoàn TNCSHCM Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và CLB thanh niên tình nguyện Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã tổ chức trao tặng 1000 khẩu trang y tế cho Trung tâm y tế Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Trung tâm y tế Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Thị đoàn và Đoàn thanh niên tình nguyện Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã chung sức, đồng lòng cùng với Trung tâm và Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ hoạt động thiết thực này, tuổi trẻ Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc ý thức và càng hiểu hơn, mỗi việc làm tốt là bông hoa đẹp, hành động đẹp, góp phần xua tan đi nỗi lo dịch bệnh. Thể hiện vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ xung kích vì sức khỏe  cuộc sống cộng đồng./.

Đình Quỳnh


Thống kê truy cập

Đang truy cập:1826

Tổng truy cập: 9133