Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra an toàn lưới điện tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Hương

2020-03-27 00:00:00.0

Chiều ngày 26/3, Điện lực Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên đã trực tiếp đi kiểm tra na toàn hệ thống lưới điện do ngành quản lý trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Hương. Cùng đi với Đoàn kiểm tra còn có lãnh đạo UBND và Công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Hương.

Đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra hệ thống lưới điện trung áp 22kv chạy qua địa bàn thôn Duyên Bắc và xóm Tân Long, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Hương. Tại nơi kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện có nhiều trường hợp người dân thả diều xung quanh khu vực lưới điện và trạm biến áp. Trước tình trạng trên, Đoàn công tác đã tiến hành vận động nhân dân tiến hành thu, gỡ diều bay, đồng thời phổ biến các Nghị định của Chính phủ có nội dung về "nghiêm cấm thả diều, vật bay gần công trình lưới điện, có khả năng gây sự cố lưới điện và hình thức xử phạt đối với trường hợp thả diều gây mất an toàn lưới điện. Ngành điện lực thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên cũng yêu cầu tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Hương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không nên thả diều và nghiêm cấm các hành vi thả diều, vật bay gần công trình lưới điện nhằm hạn chế thiệt hại về người, tài sản cũng như đảm bảo cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, doanh nghiệp./.

 Dương ThịnhThống kê truy cập

Đang truy cập:1319

Tổng truy cập: 7931