Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Điềm Thụy

- Địa chỉ: Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0975.459.936

- Email: Diemthuy.phubinh@www.alostories.com

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Dương Văn Đường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

 

0988.724.880 Duongdv.diemthuy@www.alostories.com
2 Dương Ngọc Thơm

Phó Bí thư TT Đảng ủy

  0979.821.707 Thomdn.diemthuy@www.alostories.com
3 Dương Minh Soát Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc   0988.724.820 Soatdm.diemthuy@www.alostories.com
4 Dương Văn Sáu PCT HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc   0985.896.142 Saudv.diemthuy@www.alostories.com
5 Nguyễn Văn Đăng PCT HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc   0979.343.519 Dangnv.diemthuy@www.alostories.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1315

Tổng truy cập: 1270153