Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 10 và Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Bình

Ngày 24/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Phú Bình để kiểm tra kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới và tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình đã nghiêm túc thực hiện lãnh đạo, quán triệt học tập và triển khai Nghị quyết tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở. Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo tiểu ban văn kiện của huyện, Đảng bộ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn bổ sung, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng phương hướng mục tiêu giải pháp trong văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, UBND huyện xây dựng kế hoạch, các chương trình, đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó nội dung đề xuất trong giai đoạn 2021 - 2025 như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học gắn với chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025; chương trình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn huyện 2021-2025; đề án huy động nguồn lực xây dựng huyện Phú Bình đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.

Về thực hiện Chương trình Xây dựng NTM, huyện Phú Bình phấn đấu đưa 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bàn Đạt và Tân Thành về đích chậm nhất vào cuối tháng 5/2020. Đến nay, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bàn Đạt và Tân Thành đều đạt 16/19 tiêu chí. Ngoài 2 tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hoá thì tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Thành còn tiêu chí thuỷ lợi, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bàn Đạt còn tiêu chí trường học cần phải hoàn thiện. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Phú Bình đề nghị UBND tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí 8 tỷ đồng để huyện giao bổ sung kế hoạch vốn cho 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thực hiện xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thuỷ lợi và hạ tầng giao thông như đường tỉnh 261D, ĐT261, ĐT261E, ĐT269C, ĐT266...

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phú Bình  phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi và đề nghị huyện Phú Bình cần cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 10 vào trong Văn kiện - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của huyện. Trong đó, tập trung vào vấn đề phát triển hạ tầng giao thông để thúc đẩy sản xuất, phát triển các hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc làm mô hình đi đầu trong phát triển nông nghiệp theo hình thức sản xuất tập trung - công nghệ cao.

Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình chăn nuôi tiêu biểu tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bàn Đạt huyện Phú Bình

Cũng trong chương trình làm việc, đoàn đã tới thực tế tại mô hình phát triển chăn nuôi tập trung tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bàn Đạt. Đây là một trong những mô hình chăn nuôi tiêu biểu mà tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bàn Đạt và huyện Phú Bình dự kiến sẽ hỗ trợ thành mô hình sản xuất điểm để nhân rộng giúp nhân dân phát triển kinh tế hộ, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Văn Mưu (Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập:1709

Tổng truy cập: 1276215