Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã

Ngày 5/5, UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Đồng chí Bùi Văn Lương – PBT Thị ủy – Chủ tịch UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc dự và trao Quyết định cho các cá nhân được bổ nhiệm. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, lãnh đạo phòng nội vụ, đại diện các đơn vị Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện và công tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Phó chánh Văn phòng Thị ủy

Chiều ngày 4/5, Thị ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên Giáo Thị ủy, Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và Phó chánh Văn phòng Thị ủy. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Tuyết - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng và toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên Giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Văn phòng Thị ủy.

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ tại xã Minh Đức

Ngày 4/5/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Minh Đức. Dự hội nghị có đ/c Lê Thanh Tuyết - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Thị ủy; đ/c Bùi Văn Lương – PBT Thị ủy, Chủ tịch UBND TX, các đ/c trong BTV Thị ủy, lãnh đạo UBND, các Thị ủy viên phụ trách địa phương, các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Minh Đức.

Trung Thành tiếp nhận khẩu trang phòng chống dịch cho học sinh

Sáng ngày 4/5, tại UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Trung Thành, Công ty TNHH may Nam Thái Nguyên (trụ sở tại xóm Thanh Xuyên 5) đã trao tặng trên 5.200 chiếc khẩu trang (trị giá trên 35 triệu đồng) cho toàn bộ học sinh và giáo viên của 4 nhà trường trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh các trường bắt đầu đi học trở lại sau 3 tháng tạm nghỉ phòng dịch. Cùng tham gia buổi trao tặng có lãnh đạo UBND, UBMTTQ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trung Thành và đại diện các nhà trường.

Khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Chiều 29/4, tại UBND phường Ba Hàng và UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nam Tiên, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết 42/NQ-CP Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức chi trả hỗ trợ người có công, bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, người nghèo, cận nghèo theo bị ảnh hưởng dịch COVID – 19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Đến dự và chứng kiến buổi chi trả có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Sở LĐTB và XH Tỉnh. Về phía Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có các đồng chí Lê Thanh Tuyết, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Thị ủy, Bùi Văn Lương, PBT Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID – 19 của Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, lãnh đạo Phòng LĐTB và XH Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Xem tất cả
Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã

Ngày 5/5, UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Đồng chí Bùi Văn Lương – PBT Thị ủy – Chủ tịch UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc dự và trao Quyết định cho các cá nhân được bổ nhiệm. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, lãnh đạo phòng nội vụ, đại diện các đơn vị Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện và công tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Xem tất cả
Trung Thành tiếp nhận khẩu trang phòng chống dịch cho học sinh

Sáng ngày 4/5, tại UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Trung Thành, Công ty TNHH may Nam Thái Nguyên (trụ sở tại xóm Thanh Xuyên 5) đã trao tặng trên 5.200 chiếc khẩu trang (trị giá trên 35 triệu đồng) cho toàn bộ học sinh và giáo viên của 4 nhà trường trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh các trường bắt đầu đi học trở lại sau 3 tháng tạm nghỉ phòng dịch. Cùng tham gia buổi trao tặng có lãnh đạo UBND, UBMTTQ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trung Thành và đại diện các nhà trường.

Xem tất cả
Khởi công tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia Đền Lục Giáp

Sáng 5/3, Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khởi công, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Đền Lục Giáp. Về dự, có lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên. Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên có các đồng chí Lê Thanh Tuyết, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Thị ủy, đồng chí Trần Xuân Trường, PCT UBND Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, lãnh đạo Phòng Văn hóa và thông tin, lãnh đạo Đảng ủy, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đắc Sơn.

Bản đồ hành chính
Video
Loading the video...
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Liên kết web
Liên kết hữu ích
BTN | BDT | HNB | CTXH | BT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@www.alostories.com

Bản quyền thuộc về UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.www.alostories.com" khi phát hành lại thông tin từ website này