Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy

2020-04-20 16:04:00.0

 

Năm 2020, Thái Nguyên tiếp tục thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone (Ảnh: Người bệnh đến uống Methadone tại Cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh)

Theo Kế hoạch số 38/KH-UBND về công tác phòng, chống ma túy năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống ma túy, trong đó, một giải pháp ưu tiên hàng đầu là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

Theo đó, trong năm 2020 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu triệt xóa 100% số điểm, tụ điểm hoạt động phạm tội về ma túy phát hiện được, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; trong năm phát hiện, bắt giữ ít nhất 350 vụ án về ma túy. Đưa xét xử án điểm, lưu động ít nhất là 5% tổng số vụ xét xử trong năm. Duy trì 16 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý năm 2019; phấn đấu giảm mức phức tạp về tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn có ma túy, trong năm 2020 mỗi huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc xây dựng mới được ít nhất 01 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý; phấn đấu 100% số cơ quan, đơn vị, hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và tổ chức khác không có tệ nạn ma túy. Phấn đấu 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó 80% trở lên được tiếp cận, tư vấn các dịch vụ điều trị, cai nghiện. Tiếp tục thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, phấn đấu đến cuối năm 2020 lũy tích điều trị cho 3.600 người nghiện ma túy bằng thuốc Methadone; lập 200 hồ sơ đề nghị tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tích cực vận động người nghiện ma túy cai tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; không để phát sinh hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

Để thực hiện kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, những hậu quả, tác hại, hệ lụy của tệ nạn ma túy đến các tầng lớp nhân dân; cách nhận biết và tác hại của các loại ma túy tổng hợp, ma túy mới để giúp quần chúng nhân dân cảnh giác; phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy; biện pháp phòng ngừa số đối tượng bị ảnh hưởng thần kinh do ma túy “Ngáo đá” có xu hướng bạo lực gây án đặc biệt nghiêm trọng… để người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự về kết quả đấu tranh, bắt giữ các vụ phạm tội về ma túy của lực lượng chức năng; gương điển hình trong đấu tranh, động viên, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện thành công. Thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền cá biệt, qua mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, tới tận địa bàn dân cư, cơ sở; lồng ghép các nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động vui chơi, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các buổi tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, cuộc thi, giao lưu, sinh hoạt câu lạc bộ… cho cán bộ, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; tuyên truyền điểm cho số có nguy cơ cao mắc tệ nạn ma túy ở cộng đồng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, người đang cai nghiện.

Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Xây dựng mới, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tham gia phòng, chống ma túy và các phong trào thi đua khác để xây dựng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn không có ma túy. Tổ chức các hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Kịp thời có hình thức động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hội viên, đoàn viên... tích cực tham gia phòng, chống ma túy; có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với tập thể, cá nhân bị thương… hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống ma túy.

Nguồn: www.alostories.com