Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người năm 2020

2020-04-23 14:21:00.0

 

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người năm 2020.

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội. Toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; 100% số tin báo, tố giác liên quan đến tội phạm mua bán người được xác minh, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội được lựa chọn thực hiện.

Để thực hiện tốt kế hoạch này, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Trung ương về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới, Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020... Đồng thời, tăng cường các hoạt động phòng ngừa tội phạm, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, tổ hòa giải ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư… trong đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện và tố giác tội phạm; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm; tổ chức thực hiện có hiệu quả Bộ Luật Hình sự; Luật Phòng chống mua bán người…

Nguồn: www.alostories.com