Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN


 

CHỦ TỊCH

 

 Họ và tên: Đào Thanh Giang

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0978 362 969

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 Họ và tên: Nguyễn Anh Kiều

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0914 758 187

 

QL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1371

Tổng truy cập: 506401