Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cấp cơ sở phường Phố Cò

2020-03-25 23:41:00.0

Trong tháng 02 năm 2020, Đảng ủy phường Phố Cò đã chỉ đạo thành công Đại hội Chi bộ cơ sở trong toàn phường. Các chi bộ trong toàn phường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy Đảng nên đã làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện đầy đủ các bước quy trình theo đúng Điều lệ Đảng, các văn bản quy định trong công tác tổ chức đại hội. Đặc biệt, đã bám sát sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy phường nên các chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt Đại hội cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022. 15 chi bộ thuộc Đảng bộ phường Phố Cò đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phố Cò lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tiền đề để Đảng bộ phường Phố Cò tiếp tục chỉ đạo công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 4 năm 2020.

Hình ảnhQL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1382

Tổng truy cập: 506340