Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổng kết công tác Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Ôn Lương

2020-01-02 12:17:00.0

Ngày 30/12, Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Ôn Lương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Mông Chí Hồng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và  hơn 100 đảng viên trong toàn đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Lãnh đạo Đảng ủy trao giấy khen cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2019

Năm 2019, Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Ôn Lương đã ban hành  các văn bản, xây  dựng các chỉ tiêu, để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế địa phương. Năm 2019, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.100 tấn, đạt 101% kế hoạch huyện. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 209 triệu đồng bằng 113% kế hoạch huyện. Tạo việc làm mới cho 115 lao động, đạt 143% kế hoạch, trong đó số lao động đi làm việc tại nước ngoài là 14/9 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,48%, hiện nay còn 36 hộ bằng 3,6%, gia đình văn hoá đạt 94%, có 10/10 xóm đạt xóm văn hoá. Trong năm 2019 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Ôn Lương đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch nhất là dịch tả lợn Châu Phi, đến nay tình hình bệnh dịch trên địa bàn đã ổn định và công bố hết dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Ôn Lương. Đối với công tác Đảng, Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2019. Nghị quyết an ninh trật tự năm 2019. Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện kịp thời, đảm bảo chất lượng. Trong năm đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30-70 năm cho 18 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2020 Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tập trung huy động các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đề án tái cơ cấu sản xuất của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đề ra năm 2020 và thực hiện các Đề án phát triển kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của huyện giao. Nhân dịp này, Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã tặng giấy khen cho 24 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2019./.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:960

Tổng truy cập: 9837