Truy cập nội dung luôn

Xây dựng nông thôn mới ở Cao Lộc: Tập trung các mô hình sản xuất

 Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Cao Lộc đã hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất mới, qua đó, từng bước góp phần tái cơ cấu nông nghiệp cũng như nâng cao thu nhập cho người dân.

          Năm 2017, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) thuộc chương trình xây dựng NTM, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Yên Trạch đã lựa chọn hỗ trợ vào mô hình trồng cây hoàn ngọc (một loại cây dược liệu). Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cho biết: Từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX, 17 hộ dân thôn Yên Thủy 2 đã đóng góp thêm tiền để đầu tư trồng 1,5 ha cây hoàn ngọc.

 Mô hình trồng cây hoàn ngọc ở thôn Yên Thủy 2, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Yên Trạch

Hợp khí hậu, thổ nhưỡng nên cây hoàn ngọc phát triển khá tốt. Một lợi thế lớn của cây trồng này chính là trồng 1 lần thu được 7 năm, mỗi năm 2 vụ. Hộ nào trồng năng suất cao được 8 tạ/sào/vụ. Với giá thu mua 4.000 đồng/kg, mỗi năm, người trồng thu về khoảng 6 triệu đồng/sào, trong khi trồng lúa thu nhập đạt khoảng 3 triệu đồng/sào. Giá trị cao hơn, thị trường tiêu thụ ổn định do ký kết tiêu thụ sản phẩm với Hợp Tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hợp Thịnh nên người dân không lo đầu ra cho sản phẩm.

          Cũng từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX, năm 2017 và năm 2018, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Yên Trạch lựa chọn hỗ trợ phát triển mô hình nuôi bò lai Sind bán chăn thả với tổng đàn 27 con. Đến nay, đàn bò phát triển ổn định, trong đó, có 5 con đã sinh sản để người dân tiếp tục nhân rộng mô hình.

          Tương tự Yên Trạch, từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX, năm 2018, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hải Yến đã hỗ trợ người dân xây dựng mô hình nuôi lợn thương phẩm với sự tham gia của 16 hộ dân với tổng đàn là 160 con. Nét mới trong thực hiện mô hình nuôi lợn thương phẩm ở Hải Yến là 16 hộ dân đều tham gia vào tổ hợp tác chăn nuôi.

          Ông Hứa Văn Sáng, thôn Còn Riềng, Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi cho biết: Các hộ chăn nuôi tham gia vào tổ hợp tác sẽ thuận lợi từ việc được tập huấn, mua chung một số loại vật tư chăm sóc, bảo vệ đàn lợn và nhất là các hộ trong tổ có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình chăm sóc cũng như tái đàn. Hiện đàn lợn nuôi được 2 tháng và phát triển tương đối tốt.

          Cùng với việc hỗ trợ xây dựng mô hình PTSX ở 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc kể trên, năm 2018, từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX của chương trình NTM, huyện còn hỗ trợ xây dựng các mô hình trồng hồng không hạt Bảo Lâm ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Gia Cát; mô hình trồng nghệ đen ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hồng Phong. Tổng nguồn vốn thực hiện các mô hình phát triển sản xuất ở các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã đạt chuẩn và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 trên địa bàn huyện trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách hỗ trợ 1,4 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của nhân dân. Trước đó, giai đoạn 2015 – 2017, huyện hỗ trợ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn NTM xây dựng được 6 mô hình PTSX, trong đó, có những mô hình đem lại hiệu quả ban đầu như: mô hình nuôi lợn nái, mô hình nuôi bò bán chăn thả, trồng rau an toàn…

          Từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước và sự chung sức của người dân, các mô hình sản xuất mới từng bước được xây dựng. Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Để các mô hình PTSX thực sự phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn NTM và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 lựa chọn các mô hình sản xuất theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hỗ trợ nhân rộng các mô hình đã thực hiện có hiệu quả trên địa bàn trước đó.

          Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn của huyện, UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc luôn theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án. Qua đó nhằm thực hiện mô hình PTSX thực chất, không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn từng bước nhân rộng mô hình ra các thôn, các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khác trên địa bàn./.

Nguồn: baolangson.vn