Truy cập nội dung luôn

Lạng Giang: Đi đầu trong phong trào làm đường giao thông

Thực hiện kế hoạch làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều cách làm sáng tạo, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đạt được kết quả cao trong công tác làm đường giao thông, là địa phương dẫn đầu phong trào làm đường giao thông nông thôn trong tỉnh.

Đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được cứng hóa. Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Đến nay, huyện Lạng Giang đã cứng hóa gần 1.200 km đường trục tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, liên tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm và đường nội đồng, nâng tỷ lệ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt tiêu chí về giao thông đạt 100%, tỷ lệ đường được cứng hóa cao nhất so với các huyện trong tỉnh.

Không những cứng hóa đường giao thông nông thôn tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, huyện còn phát động nhân dân trồng hoa hai bên đường tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Có được kết quả trên là do huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn hiến đất, đóng góp tiền, ngày công tham gia tích cực vào phong trào làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, huyện đã hỗ trợ thêm kinh phí cho các địa phương trong huyện làm đường giao thông... Do đó, đến nay toàn huyện đã có hệ thống giao thông thông thoáng, tạo điều kiện cho tất cả các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn một cách rõ nét, đời sống người dân theo đó không ngừng được nâng cao./.

An Nhiên