Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

PHÚ BÌNH: THU NGÂN SÁCH TĂNG 50% SO VỚI CÙNG KỲ

2020-04-15 15:01:00.0

Theo kế hoạch, năm 2020 huyện Phú Bình phấn đấu thu ngân sách đạt trên 121 tỷ đồng. Hết quý I, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là trên 31 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch, tăng trên 50% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu thuế, phí, lệ phí đạt gần 18 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt trên 13 tỷ đồng. Hiện nay huyện đang tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để rà soát, đề xuất các cấp, ngành có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện các chính sách pháp luật về thuế bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19. Đồng thời, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, mở rộng đối tượng thuế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh phát triển. Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với thu nộp ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn thuế./.

Đào NgaQL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1818

Tổng truy cập: 17787