Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 5 HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nam Tiến khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2018-02-02 10:19:00.0

 Ngày 30-31/01/2018, HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nam Tiến khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Thị Thơm- Ủy Viên BCH Đảng bộ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc- Phó chủ tịch HĐND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên- Đại biểu HĐND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khóa I ứng cử tại đơn vị Nam Tiến, Đồng chí Nguyễn Văn Hiển- Ủy Viên BCH Đảng bộ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc- Trưởng phòng nội vụ thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc- Đại biểu HĐND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khóa I ứng cử tại đơn vị Nam Tiến. Về phía tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nam Tiến có đồng chí Dương Đình Tân- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND, Đồng chí Nguyễn Quang Toàn- Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Trần Anh Tuấn- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND, các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể, các nhà trường, trạm y tế, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng xóm và đông đủ các vị đại biểu HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, Quốc phòng – An ninh năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2018; Báo cáo thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghe thường trực HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trình bày báo cáo kết qủa hoạt động HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc năm 2017 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khóa XIX Nhiệm kỳ 2016- 2021. Nghe Ban KT-XH và Ban pháp chế trình bày; Báo cáo của UBMTTQ về công tác xây dựng chính quyền năm 2017. Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm của Thị ủy- HĐND- UBND, các ngành chuyên môn của thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy-  HĐND- UBND, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân từng bước khắc phục khó khăn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu và đạt được những thành tích đáng khích lệ trên một số lĩnh vực, tiêu biểu như: Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- xây dựng ước đạt 30,5 tỷ đồng bằng 104% so với kế hoạch năm 2017; tổng sản lượng lương thực đạt 3910,93 tấn; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17,34 tỷ đồng  bằng 420% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,6 triệu đồng/người/năm; giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội được 1,4ha; lao động có việc làm tăng thêm 215 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo 3,36%, giảm 9 hộ so với năm 2016. Cùng với đó, công tác về giáo dục, y tế được quan tâm thực hiện, duy trì tốt. Số gia đình văn hóa đạt 94,1%; có 10/11 xóm đạt xóm văn hóa, 6/6 cơ quan đạt cơ quan văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn được giữ vững; an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã chất vấn UBND về những vấn đề dân sinh bức xúc xoay quanh công tác thực hiện cải cách hành chính, quản lý đất công, việc cấp đất giãn dân, công tác y tế, vệ sinh môi trường. Lãnh đạo UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã giải đáp thỏa đáng nhữngvấn đề được chất vấn và được HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đánh giá cao./.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1406

Tổng truy cập: 10797