Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

PHƯỜNG MỎ CHÈ

 

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân Phường Mỏ chè
Địa chỉ: Số 42 đường  Thắng lợi - Phường Mỏ Chè - TP Sông Công - Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.862397 – 02803860435
 Email: ubnd.moche@gmail.com.vn  
Giới thiệu về phường Mỏ Chè: Phía Bắc giáp trục đường CMT 10, phía Nam giáp trục đường CMT 8, phía Đông giáp trục đường Thắng Lợi, phía Tây giáp sông Công và đường K0.
Tổng diện tích tự nhiên 165 ha. Trong đó đất ở 64.7 ha, đất nông nghiệp 100,3 ha.

VỀ DÂN SỐ: Phường có 1.772 hộ, tổng dân sổ là 6.774 người, chú yếu là cán bộ công nhân viên chức, hộ kinh doanh. Tỷ lệ trong độ tuổi lao động cao.

VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI: 

- Y tế: Trạm y tế có 01 trạm, số lượng cán bộ 5, số giường bệnh 5 giường.

Giáo dục: Tống có 6 trường: Trường chuẩn có 2 trường là trường Mẩm non 1/6 và trường Tiểu học Mỏ Chè.

Số giáo viên Trung học cơ sở là 86 người, có 1.029 học sinh em.

Số giáo viên Tiểu học Mỏ Chè ( đạt chuấn) là 37 người, số học sinh là 674 em.

Mầm non 1/6 (Đạt chuẩn) có 34 giáo viên và 450 học sinh.

Mầm non Diezen chưa đạt chuân, có 23 giáo viên và 206 học sinh.                                     

Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 98%, số tổ dân phố đạt tỏ dân phố văn hóa đạt 95%