Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY XÃ MINH LẬP

STT

Thông tin

Ảnh

1

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Nguyễn Quốc Lập

Ngày sinh: 12/12/1962

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0915 460 425                 

Fax:

Email: lapnq.donghy@www.alostories.com

 

 

2

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Đặng Văn Hùng

Ngày sinh: 10/8/1964

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0987 895 870                 

Fax:

Email: hungdv.donghy@www.alostories.com

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1430

Tổng truy cập: 297132