Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

I. Lãnh đạo UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lâu Thượng

                          

Họ và tên: Mông Văn Đại
 Năm sinh: 1963.
 Chức vụ: PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
 Trình độ chuyên môn: TC.
 Trình độ chính trị: TC.
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 0984 287 133.
 Email: daimv.vonhai@www.alostories.com

 

 

Họ và tên: Lường Văn Chiến.
 Năm sinh: 1980.
 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. 
 Trình độ chuyên môn: TC.
 Trình độ chính trị: TC.
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 0911.226.824
 Email: chienlv.vonhai@www.alostories.com

 

II. Cán bộ, công chức UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

                          

 Họ và tên: Lý Văn Học.
 Năm sinh: 1986 
 Chức vụ: Văn phòng – Thống kê
 Trình độ chuyên môn: Đại học 
 Trình độ chính trị: 
 Điện thoại cơ quan: 02083 827 219 
 Điện thoại di động: 0912 519 828 
 Email: hoclv.vonhai@www.alostories.com

 

 Họ và tên: Hoàng Văn Tự
 Năm sinh: 1975
 Chức vụ: Địa chính – Môi trường.
 Trình độ chuyên môn: Đại học.
 Trình độ chính trị: TC.
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 
 Email: tuhv.vonhai@www.alostories.com

 
 Họ và tên: Nguyễn Công Mạnh
 Năm sinh: 1989
 Chức vụ: Địa chính – Xây dựng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: 
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 
 Email: manhnc.vonhai@www.alostories.com
  Họ và tên: Âu Thị Hiệp 
 Năm sinh: 1984
 Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch.
 Trình độ chuyên môn: Đại học luật.
 Trình độ chính trị:
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 0914 942 958
 Email: hiepat.vonhai@www.alostories.com
   Họ và tên: Triệu Thị Hường
 Năm sinh: 1988
 Chức vụ: Công chức Văn hóa - XH
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: 
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 0844 604 333
 Email: huongtt.vonhai@www.alostories.com
 
 Họ và tên: Lê Văn Đông
 Năm sinh: 1964
 Chức vụ: Công chức Văn hóa – XH.
 Trình độ chuyên môn: Đại học.
 Trình độ chính trị: TC.
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 0987 609 510
 Email: donglv.vonhai@www.alostories.com
   Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
 Năm sinh: 1992
 Chức vụ: Công chức Kế toàn - Ngân sách
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: 
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 
 Email: vanntc.vonhai@www.alostories.com
   Họ và tên: Triệu Văn Đại
 Năm sinh: 1977
 Chức vụ: Công chức Kế toàn - Ngân sách
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: TC
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 
 Email: daitv.vonhai@www.alostories.com
   Họ và tên: Nông Văn Liêm
 Năm sinh: 1983
 Chức vụ: Trưởng CA tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: TC
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 
 Email: 
   Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
 Năm sinh: 
 Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH QS tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc
 Trình độ chuyên môn: 
 Trình độ chính trị: 
 Điện thoại cơ quan:
 Điện thoại di động: 
 Email:
   Họ và tên: Hà Xuân Hiền
 Năm sinh: 1978
 Chức vụ: CT UBMTTQ
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: TC
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 0982 578 078
 Email: hienhx.vonhai@www.alostories.com
   Họ và tên: Trần Văn Soát
 Năm sinh: 1966
 Chức vụ: CT Hội CCB
 Trình độ chuyên môn: TC
 Trình độ chính trị: 
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 
 Email: soattv.vonhai@www.alostories.com
   Họ và tên: Trần Xuân Phương
 Năm sinh: 1966
 Chức vụ: CT Hội Nông dân
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: TC
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 
 Email: phuongtx.vonhai@www.alostories.com
  Họ và tên: Hoàng Hà Linh
 Năm sinh: 1973
 Chức vụ: CT Hội Phụ nữ
 Trình độ chuyên môn: TC
 Trình độ chính trị: TC
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 
 Email: linhhh.vonhai@www.alostories.com
  Họ và tên: Lường Văn Thịnh
 Năm sinh: 1988
 Chức vụ: Bí thư Đoàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc
 Trình độ chuyên môn: CĐ
 Trình độ chính trị: TC
 Điện thoại cơ quan: 
 Điện thoại di động: 
 Email: thịnhlv.vonhai@www.alostories.com