Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp thứ 6 HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ nhiệm kỳ 2016-2021

2018-07-23 13:35:00.0

Ngày 23/7 HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XXIII nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Ma Đình Đối, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND ứng cử tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.


Ảnh: Đồng chí Ma Đình Đối, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Tại kỳ họp UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 cuối năm 2018 của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, theo đó 6 tháng qua kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ tiếp tục duy trì phát triển, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: tổng thu ngân sách đạt 6,6 tỷ đồng, thu trong cân đối đạt 250 triệu đồng đạt 119,53% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.600 tấn đạt 104,96 % kế hoạch; tổng đà trâu 376 con, đàn bò 360 con, đàn dê 750 con, đàn lợn 2500 con, gia cầm 28.750 con; giá trị sản xuất công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ước đạt 15 tỷ đồng… Cũng tại kỳ họp HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng đã báo cáo hoạt động của HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 6 tháng qua, báo cáo thẩm tra của ban pháp chế, Ban KT-XH HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình về việc ban hành nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc năm 2019, tờ trình thông qua báo cáo tổng quyết toán ngân sách, tờ trình điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2018…
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ma Đình Đối đã biểu dương kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đồng chí cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ mà HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ cần quan tâm thực hiện để hoàn thành những chỉ tiêu KT-XH chưa đạt so với kế hoạch đề ra./.


Thực hiện: Trịnh Sơn (Đài TT-TH)Thống kê truy cập

Đang truy cập:1842

Tổng truy cập: 141853