Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Định Biên thực hiện sản xuất nông nghiệp

2020-04-27 14:51:00.0

Để thực hiện sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Định Biên đã và đang chỉ đạo nông dân chăm sóc cây trồng vụ Xuân, trong đó tập trung phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên cây lúa.

Mô hình nuôi ốc tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Định Biên

Hiện nay 167ha lúa và trên 20ha cây màu của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Định Biên đang được bà con nhân dân tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. Đồng thời, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng đã chỉ đạo 9 xóm chủ động nạo vét kênh mương đảm bảo phục vụ nước tưới cho vụ chiêm xuân và cây màu. Về lĩnh vực chăn nuôi, hiện đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phát triển ổn định. Riêng đàn lợn hiện nay trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn 226 con, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế và công bố hết dịch. Tuy nhiên đối với Dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa có Vacxin cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, vẫn còn nguy cơ bệnh lây lan trở lại vì thế, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc vẫn tiếp tục hướng dẫn người dân triển khai biện pháp kiểm soát dịch bệnh để không tái nhiễm. Hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Tính đến nay, toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hiện có 79 con trâu, 65 con bò, 104 con dê...

Thời gian tới, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Định Biên tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra dịch bệnh; quan tâm phát triển chăn nuôi; xây dựng giải pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19./.

Thực hiện: Dương ChiêmThống kê truy cập

Đang truy cập:1332

Tổng truy cập: 141349