Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xã La Hiên tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

2019-08-02 08:07:00.0

Sáng ngày 30/7/3019, tại Nhà văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên, Đảng ủy, HĐND, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Văn Hào, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Thành viên BCĐ huyện phụ trách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; Đại biểu tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có đồng chí Hoàng Ngọc Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 7 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên; Đồng chí Tầm Văn Cử, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đồng chí Vi Thị Bích Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, Trưởng BQL chương trình xây dựng NTM tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, Thường trực MTTQ và các đoàn thể chính trị, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; các đồng chí Bí thư chi bộ, các Ban Phát triển thôn, Trưởng các xóm, Hiệu trưởng các trường học, trạm y tế, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng do nhân dân và cán bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên biểu diễn

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm, xuyên suốt của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với mục tiêu: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Xã La Hiên được lựa chọn là 1 trong 3 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc của huyện Võ Nhai để thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM. Với xuất phát điểm là năm 2011, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 5/19 Tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về NTM. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình, ngày 29/11/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc công nhận tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn 19/19 Tiêu chí nông thôn mới năm 2016.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết

Trải qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền địa phương, bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có nhiều chuyển biến rõ rệt, đến nay tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai và thực hiện xây dựng xóm nôn thôn mới kiểu mẫu, gia đình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Chương trình đã làm chuyển biến nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị các cấp và người dân về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân cùng đồng lòng chung sức góp công, góp của hiến đất xây dựng hệ thông cơ sở hạ tầng làm cho diện mạo nông thôn trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá…được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và nhu cầu  phục vụ dân sinh. Sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Hệ thống chính trị được củng cố, đạt chuẩn theo quy định, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ thực hiện NQ TW 7 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phát biểu khai mạc

Đồng chí Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, Trưởng BQL Chương trình xây dựng NTM tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc báo cáo tổng kết

Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Văn Hào, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai ghi nhận biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã đạt được trong xây dựng NTM 10 năm qua, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, đồng thời đề nghị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Tiếp tục xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng, kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội từng bước hoàn thiện; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công ngiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Xây dựng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội dân chủ, ổn định. Phấn đấu đến năm 2025 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đồng chí Dương Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai phát biểu chỉ đạo

Dịp này, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã khen thưởng cho 6 tập thể và 14 cá nhân, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 3 cá nhân, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho Nhân dân và cán bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên có thành tích xuất sắc trong phòng trào “chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khen thưởng

Tin bài và ảnh: Phạm Văn Huân