Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên tổ chức kỳ họp thứ Tám

2019-07-24 07:42:00.0

Sáng ngày 23/7/3019, tại Nhà văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên, HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Tám. Dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Dương Văn Ngoan, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai; đồng chí Lê Việt Bắc, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thần Sa, Đại biểu HĐND huyện trúng cử tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên; Đại biểu tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có đồng chí Hoàng Ngọc Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; đồng chí Tầm Văn Cử, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Vi Thị Bích Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch MTTQ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các đồng chí Trưởng các đoàn thể, cán bộ, công chức tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng các trường học, Trạm y tế, Trưởng các xóm trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và 29 vị Đại biểu HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Khóa XIX.

Tại kỳ họp này, HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã thông qua các báo cáo của HĐND và các Ban của HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, báo cáo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ Tám của MTTQ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; Thông qua báo cáo kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; Thông qua báo cáo Quyết toán Ngân sách năm 2018, Tờ trình của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đề nghị HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thông qua dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường điện chiếu sáng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên (Giai đoạn I)

Dự và chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Dương Văn Ngoan, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên cần tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội phát triển; duy trì và phát triển các tiêu chí xây dựng NTM; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác văn hóa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhiệm kỳ 2020-2025; HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời tiếp thu, phản ánh đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác…Các Đại biểu HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã biểu quyết thông qua toàn bộ 04 Nghị quyết tại kỳ họp thứ Tám.

Sau một thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc kỳ họp thứ Tám HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp

Tin bài và ảnh: Phạm Văn Huân

                                               Các Đại biểu về dự kỳ họp

                           Đồng chí Dương Văn Ngoan phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

                      Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc điều hành kỳ họp

                              Đồng chí Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc báo cáo tại kỳ họp

                                              Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp