Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên tổ chức kỳ họp bất thường

2019-05-04 10:02:00.0

Sáng ngày 19/4/2019, HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Võ Nhai; đồng chí Dương Văn Hào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai. Đại biểu tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có đồng chí Hoàng Ngọc Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; đồng chí Vi Thị Bích Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và các vị đại biểu HĐND xã khóa XIX. Tại kỳ họp, HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã thực hiện các quy trình: Miễn nhiệm Chức danh Trưởng Ban kinh tế-tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Khóa XIX đối với ông Lê Việt Hà; tiến hành Bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhiệm kỳ 2016-2021; Bầu chức danh Trưởng Ban kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khóa XIX. Kết quả: Ông Lê Việt Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã được các đại biểu HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhiệm kỳ 2016-2021; ông Vi Văn Út - Chủ tịch MTTQ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khóa XIX

Đồng chí Vũ Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Võ Nhai phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí Hoàng Ngọc Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã La Hiên phát biểu tại kỳ họp

Đồng chí Vi Thị Bích Liên - Chủ tịch UBND xã đọc tờ trình đề nghị HĐND xã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch HĐND xã bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND xã

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên nhiệm kỳ 2016-2021