Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc

Thu Jan 09 14:12:00 GMT+07:00 2020

Ngày 09/01/2020, Chi bộ xóm Xuân Hòa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020-2022, đây là Đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc và 13/13 đảng viên chi bộ xóm Xuân Hòa.

Trong nhiệm kỳ khóa V (2017 - 2020), Chi bộ xóm Xuân Hòa, Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên. Hiện nay, chi bộ xóm Xuân Hòa13 Đảng viên, là những hạt nhân lãnh đạo trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế tại địa phương. Kết quả bình xét hàng năm, chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong những năm qua, chi bộ luôn Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên giao cho. Nhờ chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nên đến nay, xóm Xuân Hòa, có trên 90% số hộ có mức sống khá và giàu, trên 95% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, xóm Nhiều năm liền được nhận danh hiệu Làng văn hóa. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu dự đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo chính trị của Chi bộ xóm Xuân Hòa khóa V (nhiệm kỳ 2017-2020) và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho  nhiệm kỳ khóa mới, đồng thời  đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên khóa XXII  (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Sau ½ ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội.

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành chi bộ khóa VI