Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại hội Hội LHTN tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024

2019-05-24 15:17:00.0

Ngày 16/5/2019, tại Nhà văn hoá UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên. Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thanh niên; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội của nhiệm kỳ mới và đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị lớn của tuổi trẻ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc La Hiên nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác. Tại đại hội hiệp thương cử ra 15 anh chị tham gia Uỷ ban Hội tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khoá IV, hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch, Phó CT Hội LHTN tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và phân công uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra Hội; hiệp thương đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Võ Nhai lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. 
Đại hội nhận được sự qan tâm và chỉ đạo công tác Hội nhiệm kỳ mới của anh Lê Văn Thọ- Phó BT Huyện Đoàn, Phó CT Hội LHTN huyện Võ Nhai, đ/c Tầm Văn Cử- Phó BT Thường trực Đảng uỷ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và nhận được sự khích lệ kịp thời của các đồng chí lãnh đạo địa phương về cơ sở vật chất thực hiện đại hội, sự chia sẻ của các Ban, ngành đoàn thể CT-XH tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đơn vị Cụm thi đua dọc đường, Cụm thi đua các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phía Bắc, đơn vị bạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Văn Hán và hơn hết sự ủng hộ của các anh, chị là đại biểu chính thức dự Đại hội.

Một số hình ảnh Đại hội