Truy cập nội dung luôn

Làm tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên; là quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý các khoản ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và các khoản vốn tài trợ, viện trợ, huy động các nguồn vốn trung hạn, dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chi trả DVMTR và hỗ trợ đầu tư cho chương trình bảo vệ và phát triển rừng. Hoạt động chủ yếu là thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng; tham mưu giao chủ đầu tư và giám sát đối với công tác trồng rừng thay thế.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng và Trạm Kiểm lâm số 1, huyện Định Hóa cùng với người dân xóm Khuôn Tát, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Đình, huyện Định Hóa kiểm tra rừng. Ảnh: Thanh Tâm

Quỹ được thành lập nhằm huy động các nguồn lực tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội hóa nghề rừng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và phát triển rừng cho các chủ rừng, sử dụng vốn, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp; đem lại lợi ích cho tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, hạn chế việc phá rừng, khôi phục và tăng độ che phủ cho rừng.

Chính sách chi trả DVMTR được triển khai thực hiện theo quy định tại Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức bảo vệ và phát triển rừng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng có rừng trên cả nước.

Đánh giá về tính hiệu quả của chính sách chi trả DVMTR, ông Nguyễn Như Thái, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh cho biết: Công tác quản lý, bảo vệ rừng trong những năm qua được thực hiện một cách đồng bộ, rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh; người dân và các tổ chức đã gắn bó hơn với rừng. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện chi trả DVMTR đã bổ sung thêm nguồn lực tài chính để chi cho công tác bảo vệ rừng, giảm thiểu nguy cơ xâm hại vào rừng, hạn chế cháy rừng, nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương. Đồng thời, từng bước nâng cao ý thức người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Năm 2019, Quỹ  đã phối hợp với các sở ngành địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác quản lý bảo vệ rừng được 15 lớp với trên 1200 lượt người tham gia tại 4 huyện thành thị gồm Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Phối hợp với các sở, ngành rà soát 70 cơ sở sản xuất công nghiệp và 03 cơ sở nuôi trồng thủy sản có sử dụng dịch vụ môi trường rừng; rà soát thống kê cá nhân tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng và tiến hành các bước tuyên truyền vận động ký kết 4 hợp đồng với số tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng là gần 1,9 tỷ đồng. Quỹ cũng đã thực hiện giải ngân thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho 3 đơn vị chủ rừng là tổ chức, 02 UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và 18 cộng đồng dân cư với số tiền trên 1,9 tỷ đồng tương ứng với trên 5.200 ha rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Từ nguồn quỹ dịch vụ môi trường rừng đã tạo thuận lợi cho các người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng (Ảnh: Tổ tự quản xóm Khuôn Tát, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Đình tham gia công tác tuần tra bảo vệ rừng cùng lực lượng kiểm lâm)

Ngoài ra Quỹ cũng phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan xây dựng Dự án “Xác định lưu vực cung ứng DVMTR và lập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tham mưu triển khai thực hiện trồng 83 ha rừng thay thế, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát công tác trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế tại Ban quản lý rừng ATK Định Hóa. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, kiểm tra sát sao, đến nay các đơn vị đã thực hiện trồng đúng, đủ diện tích thiết kế, bước đầu cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Có thể nói, hiệu quả của chính sách chi trả DVMTR trên toàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, là tiền đề cho người dân có rừng tiếp tục phát triển các nguồn lợi từ rừng, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng./.

Nguồn: www.alostories.com

Thu Hà