Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Kim Sơn

2018-07-27 13:07:00.0

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Kim Sơn đã nghe tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII; kết quả phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi từ những đợt tiếp xúc cử tri lần trước. Tiếp đó, cử tri tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Kim Sơn tiếp tục có ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề, như: Việc cấp quyền sử dụng đất; chế độ chính sách cho người có công; kinh phí hỗ trợ cho các đoàn thể cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Một số cử tri có ý kiến, chỉ giảm biên chế chứ không nên sáp nhập các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc với nhau.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Nam, trưởng Ban Dân tộc tỉnh  đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1326

Tổng truy cập: 183835